Programas de control parental

De Nexus

NENS I INTERNET: Més seguretat pels fills quan exploren la xarxa.

   Moltes persones estan preocupades per la relativa facilitat amb que Internet ofereix als menors d'edat informació que no és la més apropiada per ells i per la facilitat amb la que un nen que es troba a Internet, pot comunicar-se amb persones desconegudes. Des dels governs s’està treballant per fer lleis que regulin tot això, però degut als problemes tècnics resulta molt difícil trobar una solució.

   Existeixen tres regles essencials per impartir als seus fills quan es trobin explorant Internet. Aquestes tres regles poden ser més eficaces que qualsevol programa de vigilància paterna (anomenats software de "control parental").

 • Que no donin cap informació personal a desconeguts quan es trobin a Internet, ja siguin telèfons, l'adreça de casa, contrasenyes, número de Visa, etc. Això pot semblar obvi, però definitivament val la pena repetir-ho. Qualsevol informació que el seu fill o filla doni a altres persones, és una possible eina per que qualsevol pertorbat ho pugui utilitzar per manipular-lo.
 • Han de comunicar als pares si es troben amb situacions que els facin sentir incomodes. Al igual que la resta de les seves activitat, els nens necessiten que els expliquin qualsevol cosa que no entenguin sobre la Web. Quan el nen us expliqui les coses, valoreu positivament, mai el reganyeu amb frases culpabilitzadores tipus "i tu que feies en aquesta pàgina". L'únic que aconseguireu és que la propera vegada no us expliqui res.
 • Que mai intentin conèixer personalment a cap amic d'Internet. Asseguri's que ells no prestin el seu consentiment per això amb ningú per Internet.


PROGRAMES AUTOMÀTICS DE VIGILÀNCIA (anomenats PROGRAMES DE CONTROL PARENTAL)

   Els programes de control parental serveixen controlar l'activitat d'Internet, de manera que si es connecta a una pàgina web "no apropiada", surt un missatge dient que la pàgina no es pot veure. També permet controlar que els nens no puguin connectar-se a partir d'una hora (per evitar que estiguin fins la matinada), o altres opcions de supervisió. Generalment aquestos programes porten l'opció de contrasenya per modificar la configuració o deseinstalar-ho, i per norma general, son "invisibles" (per visualitzar-ho necessites pitjar unes tecles).

   Pel cas que es vulgui utilitzar un programa de control parental, a la següent taula (obtinguda de diverses webs en castellà) hi ha una comparativa dels principals programes d'aquest tipus. Cal destacar que no sempre son efectius (de vegades censuren coses incorrectament i de vegades tot el contrari), generalment els programes funcionen en llengua anglesa o com a molt en castellà (res en català).

   Unes aclaracions sobre la següent taula.

 • "Desbloqueo de páginas" significa que quan es bloqueja una adreça web per error, cal desbloquear-la.
 • "Horarios" fa referència a la capacitat dels productes per configurar les hores d'accés a Internet.
 • "URL" significa "adreça web".
 • "Site" vol dir "web a Internet".
 • "Categoria" vol dir un conjunt de paraules relacionades amb un tema concret. Per ex. la categoria "violencia" inclou les paraules relacionades amb la violencia.

A continuació fiquem la taula comparativa en castellà, ja que molts pares d'altres indrets de fora de Catalunya estan visitant aquesta pàgina web.


COMPARATIVA DE PROGRAMAS DE CONTROL PARENTAL

Caract/Programa

OPTENET Versión PC y servidor

X-STOP/ 8e6 Versión PC

CYBER PATROL Versión PC

WEBSENSE Versión servidor

Efectividad filtrado en todas las categorías 88.5% 80.8% 71.8% 69.2%
Efectividad filtrado en páginas pornográficas 98.5% 92.5% 79.1% 74.6%
Instalación Ninguna complicación. Ninguna complicación. Ninguna complicación. Ninguna complicación.
Desinstalación Ninguna complicación. Algo más complicada, no tiene una opción de desinstalación en el menú. Ninguna complicación. Ninguna complicación.
Desbloqueo páginas Servicio atención al cliente, en 10 minutos revisada y si cumple los criterios, desbloqueada. Manual (password) Manual (password) o mandando una solicitud (puede tardar una semana). El administrador del sistema puede desbloquear las páginas o tras solicitarlo a Websense en 1-3 días se cambia en la base de datos (hay q descargarla).
Precio 29$ anuales versión cliente; para la versión servidor el precio varía según el número de usuarios. 60$ anuales. 49.95$ anuales. En función del número de usuarios.
Categorías 20 categorías 33 categorías distintas 12 categorías distintas 65 categorías distintas
Horarios Se puede establecer un horario de acceso a Internet por hora y día de la semana. No disponible en esta versión Bien, se pueden definir accesos por hora y día Permite acceder o posponer el acceso a ciertas urls en función de la hora del día.
Informes Se guarda un registro de las urls visitadas por cada usuario y los sites bloqueados (versión servidor). No disponible en esta versión Informes de los días que se ha accedido a Internet y si se ha usado el Cyber Patrol. No recogen las Url visitadas Posibilidad de obtener muchos informes (+ de 50 ) y con detalle del uso de Internet en la empresa
Control accesos Se pueden definir distintos perfiles de filtrado por tipo de contenido, IPS de usuarios, Nombres de usuarios, Día/hora y combinaciones de todas ellas (versión servidor). Sólo 1 password, el administrador establece la configuración de filtrado que afecta a todos los usuarios Se pueden definir hasta 9 usuarios, cada uno con su password y su nivel de acceso personalizado. Muy bien, posibilidad de crear y modificar distintos niveles de acceso (privilegios) por usuario o grupos de usuarios
Idiomas Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Portugués Inglés Inglés Inglés
Para ampliar información

Más info (en inglés) sobre 8e6 (ya no se llama X-STOP)

Más info (en inglés) sobre CyberPatrol

Más info (en inglés) sobre WebSense

Este test se ha realizado sobre 100 páginas web con contenidos: pornográficos, violencia, sectas, fabricación de explosivos, drogas... En Alemán, Inglés, Francés, Español e Italiano.

Nos falta analizar otros famosos programas como: Naomi, BESS, Net Nanny, SmartFilter, I-Gear, WebChaperone y SurfWatch.

Otros análisis se pueden encontrar en:

 • www.aui.es/padres/progra.htm (en castellano, con información de otros programas en castellano -algunos gratis- no listados aquí!)
 • www.superkids.com/aweb/pages/reviews/kidsafe/1/sw_sum1.shtml (en inglés)
 • www.peacefire.org/censorware/ (en inglés, web que critica duramente los programas de control parental, ya que impiden que los niños no puedan ver webs como la de Amnistía Internacional y otras webs pro-humanitarias, anti-racistas, pacifistas, luchadoras por los derechos humanos, ecologistas, de medicina, de información educativa sexual sana, de algunos hechos históricos relacionados con guerras, de webs que hablan mal de las corporaciones internacionales, o inlcuso de imágenes tan tontas como un perrito caliente o alguien bañándose en la playa y un largo etcetera).